Västerviks Kommun

Att jobba hos oss i Västerviks kommun ger dig möjlighet att skapa livskvalitet och göra skillnad för människor varje dag. Fokus i ditt arbete är kommuninvånarnas bästa.

VI ERBJUDER

I Västerviks kommun strävar vi efter att alla medarbetare ska trivas, få utvecklas i sin yrkesroll och vara stolta över sitt arbete. Vi värnar om varje medarbetares arbetsmiljö och vill att alla ska gå till jobbet med en positiv känsla.

I kommunen arbetar vi bland annat med utbildning, vård och omsorg, samhällsbyggnad, kultur, räddningsarbete och arbetsmarknad. Vi har jobb som är inspirerande och meningsfulla.

För oss är det viktigt att ge goda förutsättningar till balans i livet mellan arbete och fritid. Vår värdegrund i kommunen bygger på trygghet, meningsfullhet, gemenskap och dialog.

STUDENTMEDARBETARE HOS OSS

Som studentmedarbetare i Västerviks kommun blir du en del av vår organisation som består av cirka 3000 anställda. Du får ett tydligt uppdrag och möjlighet att bidra med kunskap och engagemang. Du får även möjlighet att lära nytt av dina kollegor och skapa nya kontakter.

Vi värnar om att du som studentmedarbetare ska känna gemenskap och delaktighet på arbetsplatsen.

KOMPETENSBASERAD REKRYTERING

När vi rekryterar nya medarbetare använder vi kompetensbaserad rekrytering som metod. I början av rekryteringsprocessen tar vi fram en tydlig behovsanalys och kravspecifikation som ligger till grund för urval och beslut i rekryteringsprocessen. På det sättet säkerställer vi att vi får rätt kompetens till kommunen.

Läs mer om Västerviks kommun på vår hemsida.