Kommunikationsassistent Chromaviso AB

Sista ansökningsdag

2019-05-25

Tjänstgöringsort

Kalmar

Arbetstider

Uppskattningsvis ca 10-20 timmar per vecka.

Beskrivning

Vi söker en svensktalande studentassistent för att stödja vår tillväxt i Sverige. Du kommer att bli en del av ett ungt och dynamiskt team som är passionerade över vad vi gör och att göra skillnad med hälsofrämjande belysning. Som svensktalande kommunikationsassistent blir du en viktig länk mellan vår svenska marknad och vårt danska huvudkontor. Du kommer att få ett spännande och utmanande jobb med många möjligheter att karakterisera det i den riktning du önskar.

Arbetsuppgifter

 • Arbetet är allsidigt och du kommer få erfarenhet inom uppgifter såsom;
 • Projektledning och koordinering
 • Skriva texter och översättning till svenska
 • Understötta försäljningsarbete i Sverige
 • Följa med på kundbesök i Sverige
 • Undervisning av kunder i Sverige
 • Marknadsanalyser inom sundhetssektorn
 • Bokning av möte per telefon.
 • Olika kommunikationsuppgifter – ex press, cases, SoMe mv.
 • Koordinering av kampanjer

Kvalifikationer- Minst 60 Hp

Beskrivning av företaget

Chromaviso arbetar med belysningslösningar inom hälsosektorn.

 • 2006 tog vi fram ett koncept för belysning vid monitorarbete (ex.vis titthålskirurgi, röntgen mm) vilket idag är mer eller mindre en standard när sjukhusen/avdelningar bygger nytt/om. Detta koncept kallas Ergonomiskt Ljus. Ergonomiskt Ljus förbättrar kontraster på bilden som läkare/sköterskor tittar på samtidigt som ögats muskulatur inte belastas och de blir inte trötta. Detta arbete utfördes tidigare i nedsläckta operationsrum.
 • Vårt andra segment är Dygnsrytmbelysning. Chromaviso erbjuder Evidensbaserat Dygnsrytmljus, vilket är unikt. Denna kunskap baseras på kunskapen som 3 herrar fick nobelpriset i medicin/fysiologi för 2017. En stabilisering av en patient (motverkar ex.vis att de går in i delirium) på exempelvis en intensivvårdsavdelning kan göras med simulering av solljus, och samtidigt erbjuda personalen som arbetar 24/7 en bra belysning nattetid, som ej påverkar patient/personals dygnsrytm negativt. Detta koncept används inom IVA/Rehabilitering/Psykiatri/Äldrevård/Demens. Inom psykiatri ser forskare att psykiatripatienter ligger inne 30% kortare tid, enbart tack vare en återställd dygnsrytm.

Chromavisos koncept salufördes från 2009 via ett bolag i Göteborg som jag var delägare i. Från och med maj 2017 startade vi upp Chromaviso Sverige AB, placerat här i Kalmar. Efter ett första år med bra affärer och utveckling tar vi nästa steg i expansionen. Dels med ovan nämna person, samt arbetar vi med att rekrytera försäljningspersoner på Väst-sidan samt Stockholmsregionen. Vi ska även börja leta efter en person som ska arbeta med Teknisk Support. Se vår ansökan här

 Lite länkar till filmer som presentar våra koncept

Ergonomiskt Ljus; https://www.youtube.com/watch?v=KGtTEoM6zzg

Länk till reportage från SVT: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/vardsalarna-som-andrar-farg-och-skapar-isolerade-ljudrum?fbclid=IwAR1dU-W9V3EeqDhJZ9BAmFAH0656Be5y7yMBzY0QlCWtQINvsmlV-XJwLcs

Neuro OBS på Malmö Universitetssjukhus installerade dygnsrytmljus och musikintervention, med ljudmaskering i maj 2018 – se film om deras erfarenheter

Anställningsvillkor

Enligt Studentmedarbetar Policy

Kontaktuppgifter

Greger Johansson, 0709-782276, gjo@chromaviso.se

Hit skickar du din ansökan

gjo@chromaviso.se